מרחיב 16 אזורים לבקרת אזעקה AV816


בקרות חדשות בארץ ובעולם! ללא מתחרים!

מרחיב 16 אזורים לבקרת אזעקה מאפשר הוספת אזורים מהירה
יחידת הרחבה לבקרות אזעקה אב-גד
מאפשר הוספת אזורים לבקרה קיימת
חלוקה לאזורים מאפשרת נטרול וניטור גלאים ביתר קלות
מתאים לבקרות עם חבור להרחבה
סדרה 4000: תואם לבקרות AV4016
מעגל הרחבה 16 אזורים כפולים
תומך באזור כפול (אזעקה וטמפר על זוג חוטים)
חוסך חיווט לגלאים עם הגנת טמפר
חבור מהיר לבקרה עם מחבר נתקע
תואם בקרות מסדרת 2000, 4000 דגמי Dublo
חריץ התקנה ללא ברגים בקופסת פלסטיק אב-גד

SKU: AV-816

מרחיב 16 אזורים לבקרת אזעקה 

מרחיב 16 אזורים לבקרת אזעקה מאפשר הוספת אזורים מהירה
יחידת הרחבה לבקרות אזעקה אב-גד
מאפשר הוספת אזורים לבקרה קיימת
חלוקה לאזורים מאפשרת נטרול וניטור גלאים ביתר קלות
מתאים לבקרות עם חבור להרחבה
סדרה 4000: תואם לבקרות AV4016
מעגל הרחבה 16 אזורים כפולים
תומך באזור כפול (אזעקה וטמפר על זוג חוטים)
חוסך חיווט לגלאים עם הגנת טמפר
חבור מהיר לבקרה עם מחבר נתקע
תואם בקרות מסדרת 2000, 4000 דגמי Dublo
חריץ התקנה ללא ברגים בקופסת פלסטיק אב-גד
הגנת כניסות נגד הפרעות חשמליות
מתח עבודה 12 וולט
מסופק עם נגדיי סוף קו
תכנות פשוט וקל
מידות: 86 על 33 מ”מ

יתרונות למתקין
מרחיב 16 אזורים לבקרת אזעקה קיימת
מגדיל כמות אזורים ללא הוספת קופסאות או חיווט
חוסך חיווט
קל להתקנה, פשוט לתכנות

תפריט נגישות