מקלט מוקד סלולארי מבוסס אנדרואיד


מקלט מוקד סלולארי מבוסס אנדרואיד

מקלט מוקד אלחוטי מבוסס טאבלט אנרואיד
מקלט מוקד מקבל דיווח מבקרת אזעקה עם מודול סלולארי
תואם לבקרות אב-גד החל מסדרה 4000
מתאים למוקד שמירה ללא ממסרי רדיו
לא דורש הקמת אנטנה לקליטת רדיו
שימושי בישוב בינוני או גדול
מתאים לאתר מוגן כמו מפעל, בית חולים וכדומה
עד 2000 מינויים

SKU: AVCSG160

מקלט מוקד סלולארי מבוסס אנדרואיד

מקלט מוקד אלחוטי מבוסס טאבלט אנדרואיד
מקלט מוקד מקבל דיווח מבקרת אזעקה עם מודול סלולארי
תואם לבקרות אב-גד החל מסדרה 4000
מתאים למוקד שמירה ללא ממסרי רדיו
לא דורש הקמת אנטנה לקליטת רדיו
שימושי בישוב בינוני או גדול
מתאים לאתר מוגן כמו מפעל, בית חולים וכדומה
עד 2000 מינויים
תאימות לבקרות אב-גד עם מודול GisMo
מקלט קבוע או נישא
זווד אלומיניום משולב פלסטיק
מוקד אלחוטי ע”י שימוש ביחידות קצה סלולאריות
יציאה למחשב ומדפסת
יציאה לצג מחשב
יציאה למדפסת
חבור טורי USB או סריאלי
תוכנת מחשב ייעודית – אופציה
הזנת מתח מסוללה נטענת פנימית
תחום טמפרטורה: אפס עד 50 מעלות צלסיוס
מידות: לפי גודל הטאבלט

תפריט נגישות