מקלט מוקד אלחוטי מבוסס רדיו


מקלט מוקד אלחוטי מבוסס רדיו

מקלט מוקד אלחוטי מבוסס רשת רדיו אלחוטית
מקלט מוקד מקבל דיווח מבקרת אזעקה עם משדר מוקד אלחוטי
תואם לבקרות אב-גד החל מסדרה 2000
מתאים למוקד שמירה עם ממסרי רדיו
דורש הקמת אנטנה לקליטת רדיו
דורש רישיון משרד התקשורת
שימושי בישוב בינוני או גדול
מתאים לאתר מוגן כמו מפעל, בית חולים וכדומה
עד 5000 מינויים

SKU: AVR5000

מקלט מוקד אלחוטי מבוסס רדיו

מקלט מוקד אלחוטי מבוסס רשת רדיו אלחוטית
מקלט מוקד מקבל דיווח מבקרת אזעקה עם משדר מוקד אלחוטי
תואם לבקרות אב-גד החל מסדרה 2000
מתאים למוקד שמירה עם ממסרי רדיו
דורש הקמת אנטנה לקליטת רדיו
מקלט מוקד אלחוטי מבוסס רדיו דורש רישיון משרד התקשורת
שימושי בישוב בינוני או גדול
מתאים לאתר מוגן כמו מפעל, בית חולים וכדומה
תמיכה עד 5000 מינויים
תאימות לבקרות אב-גד עם מודול מוקד אלחוטי
מקלט קבוע שולחני
זווד מתכתי
מוקד אלחוטי ע”י שימוש ביחידות קצה אלחוטיות

מפרט טכני

תצוגה למפעיל: צג LCD בגודל 20X4 תווים
סוג אפנון: מקודד FM, FSK
יציאה 1: למחשב
יציאה 2:  לצג מחשב
יציאה 3: למדפסת
חבורמחשב: טורי USB או סריאלי
תוכנה: לא כלול, נדרשתוכנת מחשב ייעודית
הזנת מתח: ספק כוח יעודי
תחום טמפרטורה: אפס עד 50 מעלות צלסיוס
מידות: 305 על 210 על 160 ממ, או מותאם למנשא 19 אינץ

תפריט נגישות