מקלט מוקד אלחוטי מבוסס רדיו וקווי


מקלט מוקד אלחוטי מבוסס רדיו וקווי

מקלט מוקד אלחוטי מבוסס רשת רדיו אלחוטית
כולל מקלט קווי בפורמט קונטקט אי די
מקלט מוקד מקבל דיווח מבקרת אזעקה עם משדר מוקד אלחוטי
תואם לבקרות אב-גד החל מסדרה 2000
מתאים למוקד שמירה עם ממסרי רדיו
דורש הקמת אנטנה לקליטת רדיו
עבור אלחוט נדרש רישיון משרד התקשורת
שימושי בישוב בינוני או גדול
מתאים לאתר מוגן כמו מפעל, בית חולים וכדומה
עד 5000 מינויים
תאימות לבקרות אב-גד עם מודול מוקד אלחוטי
מקלט קבוע שולחני
מקלט מוקד אלחוטי מבוסס רדיו וקווי בזווד קל
מוקד אלחוטי ע”י שימוש ביחידות קצה אלחוטיות
צג LCD בגודל 20X2 תווים
סוג אפנון FM, FSK
יציאה למחשב ומדפסת
יציאה לצג מחשב
יציאה למדפסת

SKU: AVCS200

מקלט מוקד אלחוטי מבוסס רדיו וקווי

מקלט מוקד אלחוטי מבוסס רשת רדיו אלחוטית
כולל מקלט קווי בפורמט קונטקט אי די
מקלט מוקד מקבל דיווח מבקרת אזעקה עם משדר מוקד אלחוטי
תואם לבקרות אב-גד החל מסדרה 2000
מתאים למוקד שמירה עם ממסרי רדיו
דורש הקמת אנטנה לקליטת רדיו
עבור אלחוט נדרש רישיון משרד התקשורת
שימושי בישוב בינוני או גדול
מתאים לאתר מוגן כמו מפעל, בית חולים וכדומה
עד 5000 מינויים
תאימות לבקרות אב-גד עם מודול מוקד אלחוטי
מקלט קבוע שולחני
מקלט מוקד אלחוטי מבוסס רדיו וקווי בזווד קל
מוקד אלחוטי ע”י שימוש ביחידות קצה אלחוטיות
צג LCD בגודל 20X2 תווים
סוג אפנון FM, FSK
יציאה למחשב ומדפסת
יציאה לצג מחשב
יציאה למדפסת
חבור טורי USB או סריאלי
תוכנת מחשב ייעודית – אופציה
הזנת מתח מספק יעודי
תחום טמפרטורה: אפס עד 50 מעלות צלסיוס
מידות: 290 על 210 על 90 ממ

תפריט נגישות