מעגל התעוררות ובדיקה מרחוק


מעגל התעוררות ובדיקה דגם Ringo

“רינגו” מעגל התעוררות מצלצול טלפון
משמש לבדיקת משדר אלחוטי מרחוק
משמש להפעלה ובדיקה מרחוק דרך קו הטלפון
מפעיל בדיקת משדר מוקד ממרכז בקרה
מתאים למוקד דו-כיווני אלחוטי
חיוג ליחידה מפעיל ממסר מקומי
כניסת קו טלפון עם בדוד מהמעגל
כולל כניסת התניה לתפעול
תואם דרישות חברות הבטוח

SKU: RINGO

מעגל התעוררות ובדיקה מרחוק למשדר מוקד

מעגל התעוררות ובדיקה מרחוק למערכות התראה ומדידה
“רינגו” (Ringo) מעגל התעוררות מצלצול טלפון
משמש לבדיקת משדר אלחוטי מרחוק
משמש להפעלה ובדיקה מרחוק דרך קו הטלפון
מפעיל בדיקת משדר מוקד ממרכז בקרה
מעגל התעוררות ובדיקה למכונות
מתאים למוקד דו-כיווני אלחוטי
חיוג ליחידה מפעיל ממסר מקומי
כניסת קו טלפון עם בידוד אופטי מהמעגל
כולל כניסת התניה לתפעול
תואם דרישות חברות הביטוח
בודק תקינות קו הטלפון גם במהלך היום
מוגן הפרעות קו טלפון
לא מעמיס את קו הטלפון
כולל מסנן הפרעות ומגן מתחים לקו הטלפון
תואם קוים אנלוגיים וקו נושא ADSL
מתח פעולה 12 וולט, יציאת מגע יבש באזעקה
שימושי לכל מכשיר שדורש דריכה או בדיקה דרך קו הטלפון

מה זה רינגו
מעגל התעוררות ובדיקה מרחוק “רינגו” מיועד לבדיקה מרחוק של משדר
מוקד אלחוטי, או התקן אחר הדורש מיתוג או בדיקה בעזרת צלצול טלפון מרוחק.

ברינגו קיים סופר צלצולי טלפון, המעגל מונה את כמות הצלצולים,
בגמר הספירה יופעל ממסר נדלק לד לאישור הפעלת הממסר.
הרינגו לא שולח אשור שקיבל צלצולים.
קיימת כניסה לוגית שניתן לחבר למקור מתח שלילי, רק שהכניסה
במינוס המעגל פעיל, ניתן לחבר ליציאת אינדיקציה של בקרה, או מכשיר דומה.

מפרט טכני RINGO
מתח עבודה: 11 עד 15 וולט
צריכת זרם: 30 מילי אמפר
תאימות קו טלפון: קו אנלוגי 20 עד 52 וולט
תאימות: כל משדר מוקד, אביזר חשמלי 12 וולט
כיוון מספר צלצולים: 3 מצבים עד שמונה
הגנה: הפרעות מתח גבוה ותדרי רדיו
מארז: מעגל מודפס
מעגל מודפס: דו צדדי איכותי
מכלול: יחידה בלבד
תחום טמפרטורה: מינוס 10 עד 60 מעלות צלסיוס
מידות: 70 על 35 מ”מ

מפרט טכני

תפריט נגישות