ממיר מתח ישר במארז (DC1260M)


ממיר מתח ישר במארז הספק 15 ווט

ניתן להזמין ממירים במתחים וזרמי מוצא שונים

ממיר מתח ישר במארז 15 ווט מוצא 12 וולט
מספק מתח ישר, זרם מוצא מקסימלי 1.25 אמפר
ממיר מסוג DC-DC Converter
ממיר מתח הספק מירבי 15 ווט
ממיר מתח מ 36 עד 72 וולט ל 12 וולט מיוצב
ממיר בטכנולוגיית מיתוג לנצילות מקסימלית
מארז מתכתי לפזור הספק משופר
מסופק ללא מארז, ניתן להוסיף קופסה תואמת
שמושי למערכות בהן מתח עבודה נע בין 36 עד 72 וולט
נדרש בקלנועית, תאורת לד, אופניים חשמליים, רכבים ומשאיות
שמושי להטמעת אביזרי 12 וולט
מאפשר חבור חייגן, ממיר סלולרי, גלאיי פריצה במערכות אחרות
הוספת גלאי פריצה 12 וולט למערכות בקרת כניסה
כנ”ל הוספה למערכות גילוי אש, בקרת מבנה, משאיות 24 וולט
מאפשר הוספת גלאי תנועה לכל בקרת כניסה
הגנת מתח יתר, ננעל אוטומטית בעומס יתר
נורית לד דולקת שממיר עובד תקין

SKU: DC1260M

ממיר מתח ישר במארז הספק 15 ווט

ניתן להזמין ממירים במתחים וזרמי מוצא שונים

ממיר מתח ישר במארז, 15 ווט מתח מוצא 12 וולט
מספק מתח ישר, זרם מוצא מקסימלי 1.25 אמפר
ממיר מסוג DC-DC Converter
ממיר מתח הספק מירבי 15 ווט
ממיר מתח מ 36 עד 72 וולט ל 12 וולט מיוצב
ממיר בטכנולוגיית מיתוג לנצילות מקסימלית
מארז מתכתי לפזור הספק משופר
מסופק ללא מארז, ניתן להוסיף קופסה תואמת
שמושי למערכות בהן מתח עבודה נע בין 36 עד 72 וולט
נדרש בקלנועית, תאורת לד, אופניים חשמליים, רכבים ומשאיות
שמושי להטמעת אביזרי 12 וולט
מאפשר חבור חייגן, ממיר סלולרי, גלאיי פריצה במערכות אחרות
הוספת גלאי פריצה 12 וולט למערכות בקרת כניסה
כנ”ל הוספה למערכות גילוי אש, בקרת מבנה, משאיות 24 וולט
מאפשר הוספת גלאי תנועה לכל בקרת כניסה
הגנת מתח יתר, ננעל אוטומטית בעומס יתר
נורית לד דולקת שממיר עובד תקין

פרטים טכניים
מתח הזנה: 36 עד 72 וולט מתח ישר
מתח מוצא: 12 וולט מיוצב, בר כיוון +.- 5%
הספק עבודה רציפה: 15 ווט
אדווה: 300 מיליוולט
יציאות: מהדק טרמינל בלוק למתח מוצא
מארז: מתכתי מחורר
פזור חום: זרימת אויר
חבורים: טרמינל בלוק
הגנות יציאה: מתח גבוה, עומס יתר
תחום טמפרטורה: מינוס 20 עד +60 מעלות צלסיוס
מימדים: 71 על 51 גובה 28 מ”מ

יתרונות למתקין
כניסת מתח גבוה עד 72 וולט
מוצר איכותי שעובד
מתאים לבקרת כניסה, מצלמות 48 וולט ועוד
שרות ללא מתחרים

תפריט נגישות