מגביר מתח ישר


מגביר מתח ישר במארז הספק 50 ווט

ניתן להזמין ממירים במתחים וזרמי מוצא שונים

מגביר מתח ישר ממתח נמוך לגבוה
ממיר מתח ישר במארז 50 ווט מוצא 12 עד 16 וולט
מספק מתח ישר, זרם מוצא מקסימלי 4 אמפר
ממיר מסוג DC-DC Converter
מעלה מתח מפתה על נפילת מתח, כמו כן מעלה מתח
מפצה על נפילת מתח בחיווט ארוך
שמושי במערכת סולארית שנדרש לספק מתח בנקודה מרוחקת
מתח כניסה מינימלי 9.5 וולט מועלה ל 12 וולט מעבר לכך מיוצב
טכנולוגיית מיתוג לנצילות מקסימלית
מארז מתכתי לפזור הספק משופר
מסופק ללא מארז, ניתן להוסיף קופסה תואמת
שמושי למערכות שפועלות במתח 10 עד 15 וולט
נדרש במערכות אזעקה, תאורת לד, מערכות גלאים עם קווי מתח מעל 80 מטר
שמושי להטמעת אביזרי 12 וולט
מאפשר חבור חייגן, ממיר סלולר, גלאי פריצה במערכות אחרות
חבור מצלמות מרוחקות באתר עם פנל סולארי
כנ”ל הוספה למערכות גילוי אש, בקרת מבנה, פותח שערים רחוק
מאפשר הוספת מצלמות אבטחה מרוחקות
הגנת מתח יתר, ננעל אוטומטית בעומס יתר
מאפשר חבור חייגן, ממיר סלולרי, גלאיי פריצה במערכות אחרות
נורית לד דולקת שממיר עובד תקין

SKU: DC0912_4A

מגביר מתח ישר במארז הספק 50 ווט

ניתן להזמין ממירים במתחים וזרמי מוצא שונים

מגביר מתח ישר ממתח נמוך לגבוה
ממיר מתח ישר במארז 50 ווט מוצא 12 עד 16 וולט
מספק מתח ישר, זרם מוצא מקסימלי 4 אמפר
ממיר מסוג DC-DC Converter
מעלה מתח מפתה על נפילת מתח, כמו כן מעלה מתח
מפצה על נפילת מתח בחיווט ארוך
שמושי במערכת סולארית שנדרש לספק מתח בנקודה מרוחקת
מתח כניסה מינימלי 9.5 וולט מועלה ל 12 וולט מעבר לכך מיוצב
טכנולוגיית מיתוג לנצילות מקסימלית
מארז מתכתי לפזור הספק משופר
מסופק ללא מארז, ניתן להוסיף קופסה תואמת
שמושי למערכות שפועלות במתח 10 עד 15 וולט
נדרש במערכות אזעקה, תאורת לד, מערכות גלאים עם קווי מתח מעל 80 מטר
שמושי להטמעת אביזרי 12 וולט
מאפשר חבור חייגן, ממיר סלולר, גלאי פריצה במערכות אחרות
חבור מצלמות מרוחקות באתר עם פנל סולארי
כנ”ל הוספה למערכות גילוי אש, בקרת מבנה, פותח שערים רחוק
מאפשר הוספת מצלמות אבטחה מרוחקות
הגנת מתח יתר, ננעל אוטומטית בעומס יתר
מאפשר חבור חייגן, ממיר סלולרי, גלאיי פריצה במערכות אחרות
נורית לד דולקת שממיר עובד תקין

פרטים טכניים
מתח הזנה: 9.5 מינימום וולט מתח ישר
מתח מוצא: 12 עד 16 וולט מיוצב, בר כיוון +.- 5%
הספק עבודה רציפה: 50 ווט
אדווה: 300 מיליוולט
יציאות: מהדק טרמינל בלוק למתח מוצא
מארז: מתכתי מחורר
פזור חום: זרימת אויר
חבורים: טרמינל בלוק
הגנות יציאה: מתח גבוה, עומס יתר
תחום טמפרטורה: מינוס 20 עד +60 מעלות צלסיוס
מימדים: 159 על 97 גובה 38 מ”מ

יתרונות למתקין
כניסת מתח נמוך מוגבר כמו כן מיוצב
מוצר איכותי שעובד
מתאים לבקרת התראות
שרות ללא מתחרים

תפריט נגישות