גלאי גז חד חמצני CO


גלאי גז חד חמצני CO עם צג כחול

גלאי זה משמש להתראה בלבד, לא להצלת חיי אדם. יש לנו גלאי תקני

גלאי גז חד חמצני CO עם צג מסוג LCD
מיועד לזיהוי ריכוז מסוכן של גז CO
כולל זמזם פנימי שמזעיק בעת גילוי
מגלה ומנטר הצטברויות של פחמן חד חמצני (CO)
גלאי חובה באתרים עם מערכת חמום על גז, חמום עצים, חמום קמין
מומלץ לאתרים שקרובים לכביש או מפעלים מזהמים
גלאי אלחוטי מופעל מסוללות 1.5 וולט
גלאי גז יעודי לאתרים עם שריפת גז דליק (BUTAN, LPG, GPL)
מבוסס על סנסור גז קטליטי
כולל לחצן בדיקה TEST מובנה
שתי נורית לד לתצוגת תקינות והתראה

SKU: CO_09W1

גלאי גז חד חמצני CO עם צג כחול

גלאי זה משמש להתראה בלבד, לא להצלת חיי אדם. יש לנו גלאי תקני

גלאי גז חד חמצני CO עם צג מסוג LCD
מיועד לזיהוי ריכוז מסוכן של גז CO
כולל זמזם פנימי שמזעיק בעת גילוי
מגלה ומנטר הצטברויות של פחמן חד חמצני (CO)
גלאי חובה בבית עם מערכת חמום על גז, חמום עצים, חמום קמין
מומלץ לאתרים שקרובים לכביש או מפעלים מזהמים
גלאי אלחוטי מופעל מסוללות 1.5 וולט
גלאי גז יעודי לאתרים עם שריפת גז דליק (BUTAN, LPG, GPL)
מבוסס על סנסור גז קטליטי
כולל לחצן בדיקה TEST מובנה
שתי נורית לד לתצוגת תקינות והתראה
גלאי גז חד חמצני CO מופעל על 3 סוללות
מארז פלסטי צבע לבן
מארז שכולל מספר פתחים לכניסת גז
שמושי באתרים עם הסקה בוערת, אתרים באזורים עם זיהום אויר גבוה
נדרש על ידי מנהלת Airbnb בדירות להשכרה

טכני
מתח עבודה: 4.5 וולט מתח ישר מסוללה
צריכת זרם: 20 מיקרו אמפר
התראה קולית: צופר פנימי, עוצמה 80 די בי
התראת סוללה חלשה: כולל
אופציה: 12 או 24 וולט בהזמנה מיוחדת
רמת גילוי: 90-600 חלקיקים מתוך מיליון
סנסור: גז קטליטי
צופר פנימי: 80 די בי
תצוגה: 2 נוריות לד וצג LCD
כיול: לא נדרש לפני התקנה
התקנה: על תקרה או קיר עם חבור סיבובי
טמפרטורת עבודה: מינוס אפס עד 50 מעלות צלסיוס
מידות: קוטר 100 על 40 מ”מ גובה

יתרונות למתקין
מבוסס על סנסור איכותי
מארז כולל זרוע מתנתקת להתקנה על קיר או תקרה
החלפת סוללה פעם בשנה
לחצן בדיקה מובנה
קטן מימדים

תפריט נגישות