גלאי גז חד חמצני CO מופעל מסוללה


גלאי גז חד חמצני CO מופעל מסוללה

גלאי גז חד חמצני CO שנוצר משריפה
הגלאי מיועד לזיהוי ריכוז מסוכן של גז CO
גלאי CO מגלה ומנטר הצטברויות של פחמן חד חמצני (CO)
גלאי חובה באתרים עם מערכת חמום על גז, או עצים, חמום קמין
גלאי גז חד חמצני CO מופעל מסוללה 9 וולט
גלאי גז יעודי לאתרים עם שריפת גז דליק (BUTAN, LPG, GPL)
מבוסס על סנסור גז קטליטי
כולל לחצן בדיקה מובנה
נורית לד שני צבעים לביקורת
גלאי גז חד חמצני CO מופעל מסוללה במארז פלסטי צבע לבן
גלאי גז co במארז שכולל מספר פתחים לכניסת גז
שמושי באתרים עם הסקה בוערת, אתרים באזורים עם זיהום אויר גבוה

SKU: CO_09W

גלאי גז חד חמצני CO מופעל מסוללה 9 וולט

גלאי זה משמש להתראה בלבד, לא להצלת חיי אדם. יש לנו גלאי תקני

גלאי גז חד חמצני CO שנוצר משריפה
הגלאי מיועד לזיהוי ריכוז מסוכן של גז CO
גלאי CO מגלה ומנטר הצטברויות של פחמן חד חמצני (CO)
גלאי חובה באתרים עם מערכת חמום על גז, חמום עצים, חמום קמין
גלאי גז חד חמצני CO מופעל מסוללה 9 וולט
גלאי גז יעודי לאתרים עם שריפת גז דליק (BUTAN, LPG, GPL)
מבוסס על סנסור גז קטליטי
כולל לחצן בדיקה מובנה
נורית לד שני צבעים לביקורת
גלאי גז חד חמצני CO מופעל מסוללה במארז פלסטי צבע לבן
גלאי גז co במארז שכולל מספר פתחים לכניסת גז
שמושי באתרים עם הסקה בוערת, אתרים באזורים עם זיהום אויר גבוה
נדרש על ידי מנהלת Airbnb בדירות להשכרה

טכני
מתח עבודה: 9 וולט מתח ישר מסוללה
צריכת זרם: 20 מיקרו אמפר
התראת סוללה חלשה: כולל
אופציה: 12 או 24 וולט בהזמנה מיוחדת
רמת גילוי: 90-400 חלקיקים מתוך מיליון
סנסור: גז קטליטי
צופר פנימי: 80 די בי
תצוגה: נורית לד משנה תדר הבהוב וצבע לפי אירוע
כיול: לא נדרש לפני התקנה
התקנה: על תקרה או קיר עם חבור סיבובי
טמפרטורת עבודה: מינוס אפס עד 50 מעלות צלסיוס
מימדים: קוטר 112 על 42 מ”מ גובה

יתרונות למתקין
מבוסס על סנסור איכותי
מארז כולל זרוע מתנתקת להתקנה על קיר או תקרה
החלפת סוללה פעם בשנה
לחצן בדיקה מובנה
קטן מימדים

תפריט נגישות