גלאי גז חד חמצני CO יציאת ממסר CO1224W


גלאי גז חד חמצני CO יציאת ממסר

גלאי זה משמש להתראה בלבד, לא להצלת חיי אדם. יש לנו גלאי תקני

גלאי גז חד חמצני CO שנוצר משריפה
הגלאי מיועד לזיהוי ריכוז מסוכן של גז CO (גז חד חמצני)
גלאי חובה באתרים עם מערכת חמום על גז, מקור אש אחר, תנור הסקה
גלאי גז חד חמצני CO מופעל ממקור 12 וולט
גלאי גז יעודי לאתרים עם שריפת גז דליק (BUTAN, LPG, GPL)
מבוסס על סנסור גז קטליטי
גלאי גז CO פחמן חד-חמצני
כולל לחצן בדיקה מובנה
שתי נוריות לד לביקורת
גלאי גז חד חמצני CO מופעל בעת גילוי ריכוז CO גבוה מהמותר
מארז כולל מספר פתחים לכניסת גז
כולל בזר פנימי רב עוצמה 85 ד”ב
ניתן לחבר למערכת גילוי אש או אזעקה
מתח עבודה 12 וולט מתח ישר

SKU: CO1224W

גלאי גז חד חמצני CO יציאת ממסר

גלאי זה משמש להתראה בלבד, לא להצלת חיי אדם. יש לנו גלאי תקני

גלאי גז חד חמצני CO שנוצר משריפה
הגלאי מיועד לזיהוי ריכוז מסוכן של גז CO (גז חד חמצני)
גלאי חובה באתרים עם מערכת חמום על גז, מקור אש אחר, תנור הסקה
גלאי גז חד חמצני CO מופעל ממקור 12 וולט
גלאי גז יעודי לאתרים עם שריפת גז דליק (BUTAN, LPG, GPL)
מבוסס על סנסור גז קטליטי
גלאי גז CO פחמן חד-חמצני
כולל לחצן בדיקה מובנה
שתי נוריות לד לביקורת
גלאי גז חד חמצני CO מופעל בעת גילוי ריכוז CO גבוה מהמותר
מארז כולל מספר פתחים לכניסת גז
כולל בזר פנימי רב עוצמה 85 ד”ב
ניתן לחבר למערכת גילוי אש או אזעקה
מתח עבודה 12 וולט מתח ישר
אופציה: מתח עבודה 24 וולט בהזמנה מיוחדת
מגלה 70-400 חלקיקים מתוך מיליון
כולל צופר פנימי 85 די בי
נורית לד משנה תדר הבהוב לפי אירוע
מתריע על ריכוז יתר של חלקיקי גז CO
לא נדרש כיול לפני התקנה
להתקנה על קיר
שמושי באתרים עם הסקה בוערת, אתרים באזורים עם זיהום אויר גבוה
טמפרטורת עבודה: מינוס אפס עד 50 מעלות צלסיוס
מידות: 120 על 70, 50 מ”מ גובה

יתרונות למתקין
מבוסס על סנסור איכותי
מארז כולל זרוע מתנתקת להתקנה על קיר
כולל יציאת ממסר שמופעל בעת גילוי
לחצן בדיקה מובנה
קטן מימדים

תפריט נגישות