בקרת אזעקה 8 אזורים AV5009


בקרת אזעקה 8 אזורים

בקרת אזעקה 8 אזורים סדרה 5000
מרכז בקרת אזעקה מתקדמת 8 אזורים, תואם לוח מקשים לד
תואם בקר סלולרי דור 4 (להזמין בנפרד)
התראות בתקלה למשל: הפסקת חשמל, חבלה בקו טלפון – הכל ללא תכנות
שמונה אזורים מוגנים בנגד סוף קו
משלוח מסרון מותנה באירוע – ניתן לקבוע בהתקנה

תכונות עיקריות
חייגן אוטומטי לארבעה מינויים
דווח היסטוריית אירועים
תמיכה במספר לוחות מקשים ללא הוספת ספק
כיבוי, דריכה, נטרול אזורים מרחוק ע”י נייד או קוי
חייגן מובנה לטלפון קווי או נייד
חייגן תואם לרשת בזק או כבלים
התראה עם הודעה קולית, ראה מודול הודעות קוליות דגם SVM42
תקע והפעל ליחידת דווח אלחוטית על רשת GSM
אפשרות לחבור גלאי עשן (נדרש הוספת מפסק איפוס)
מנגנון למניעת הפעלות שווא מגלאיי תנועה חיצוניים
עם 4 יציאות להפעלת ממסר, או אביזר אחר
בודק קו טלפון מובנה עם התראה קולית בתקלה
דווח קווי למספר מוקדים, נעילת קוד תכנות
16 קודיי משתמש פלוס קוד טכנאי
תמיכה בלוח מקשים דגמים AV701, AV702
היסטורית אזעקות עד 250 אירועים
תכנות פשוט וקל, ידידותי למשתמש
מידות קופסת בקר: 33 על 21 על 9 ס”מ

יתרונות למתקין
אמינות גבוהה חוסכת בקור לקוח
תוכנה ייחודית לשרות ותכנות מרחוק – הכל גם בעברית
נעילת קוד תכנות
קודי אישי לכל משתמש פלוס קוד טכנאי (קוד תכנות)
תמיכה בלוח מקשים דגמים AV701, AV702
היסטורית אזעקות עד 250 אירועים
תכנות פשוט וקל, ידידותי למשתמש

SKU: AV5009

בקרת אזעקה 8 אזורים

בקרת אזעקה 8 אזורים סדרה 5000
מרכז בקרת אזעקה מתקדמת 8 אזורים, תואם לוח מקשים לד
תואם בקר סלולרי דור 4 (להזמין בנפרד)
התראות בתקלה למשל: הפסקת חשמל, חבלה בקו טלפון – הכל ללא תכנות
שמונה אזורים מוגנים בנגד סוף קו
משלוח מסרון מותנה באירוע – ניתן לקבוע בהתקנה

תכונות עיקריות
חייגן אוטומטי לארבעה מינויים
דווח היסטוריית אירועים
תמיכה במספר לוחות מקשים ללא הוספת ספק
כיבוי, דריכה, נטרול אזורים מרחוק ע”י נייד או קוי
חייגן מובנה לטלפון קווי או נייד
חייגן תואם לרשת בזק או כבלים
התראה עם הודעה קולית, ראה מודול הודעות קוליות דגם SVM42
תקע והפעל ליחידת דווח אלחוטית על רשת GSM
אפשרות לחבור גלאי עשן (נדרש הוספת מפסק איפוס)
מנגנון למניעת הפעלות שווא מגלאיי תנועה חיצוניים
עם 4 יציאות להפעלת ממסר, או אביזר אחר
בודק קו טלפון מובנה עם התראה קולית בתקלה
דווח קווי למספר מוקדים, נעילת קוד תכנות
16 קודיי משתמש פלוס קוד טכנאי
תמיכה בלוח מקשים דגמים AV701, AV702
היסטורית אזעקות עד 250 אירועים
תכנות פשוט וקל, ידידותי למשתמש
מידות קופסת בקר: 33 על 21 על 9 ס”מ

יתרונות למתקין
אמינות גבוהה חוסכת בקור לקוח
תוכנה ייחודית לשרות ותכנות מרחוק – הכל גם בעברית
נעילת קוד תכנות
קודי אישי לכל משתמש פלוס קוד טכנאי (קוד תכנות)
תמיכה בלוח מקשים דגמים AV701, AV702
היסטורית אזעקות עד 250 אירועים
תכנות פשוט וקל, ידידותי למשתמש

תפריט נגישות