מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות אב-גד מערכות בע”מ

ברוכים הבאים לאתר אב-גד מערכות בע”מ.
אב-גד מערכות מייצרת ומפתחת מערכות ומוצרים לתחום האבטחה והמתח הנמוך בישראל ובחו”ל.
מדיניות הפרטיות של האתר מסבירה לגולש את האופן האיסוף והשימוש במידע שנאסף באתר, וכן פרטים
שהגולש עשוי למסור לנו במהלך השימוש באתר.
הטקסט כתוב בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.

הסכמה
בעצם השימוש והגלישה באתר הינך מקבל על עצמך את תנאי מדיניות הפרטיות של האתר באופן שהדבר יחשב כהסכמת הגולש,
לכל דבר ועניין, לכל התנאים המפורטים במסמך זה. מסירת מידע באתר כמוה כהסכמה לאיסוף, שימוש, גילוי וחשיפת המידע המועבר
בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות המפורט להלן.

מסירת מידע
בדפים מסוימים באתר ייתכן ונבקש למסור פרטים מזהים (שם, מען ודרכי התקשרות) על מנת לקבל עדכונים שוטפים לגבי
המוצרים המפורסמים באתר.
כמו כן, חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור מידע אישי,כדוגמת שמך,כתובתך, דרכי
ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך.
השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש.
בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירות.
מילוי הפרטים בדפי יחשב כהסכמת המבקר למסירת הפרטים ולא תהיה לך כל טענה ואו תביעה נגד בעלת האתר ואו מחזיקת
האתר בקשר לכך.
באפשרותך לבקש מאב-גד מערכות בע”מ בכל שלב שהוא, למחוק את פרטיך מהרשימה ולהפסיק לשלוח אליך עדכונים או
מידע שביקשת לקבל. במקרה כאמור, כך יעשה, בהתאם להוראות הדין לעניין זה.

מאגר מידע
הנתונים שתמסור בעת השימוש באתר ו/או בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע שלנו. אינך חייב למסור
את המידע, אולם לעיתים לא תוכל להשתמש בחלק משירותי האתר.

מסירת מידע לצד שלישי
מוצהר בזאת שלא לא יועבר מידע לצד שלישי, אלא במקרים המפורטים להלן:
– במקרה שבו נקבל בקשה מפורשת לכך בכתב.
– במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר ו/או את תנאי השימוש בשירותים אשר האתר מפעיל ו/או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר
עם האתר פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או המהוות ניסיון לבצע פעולות כאלה;
– אם נידרש על פי דין ו/או על ידי רשות מוסמכת למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
– במקרה של כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים.

עיון במידע
הינך זכאי לעיין בעצמך במידע שעליך המוחזק במאגר מידע. אם מצאת כי המידע שנאגר לגביך המוחזק במאגר המידע אינו נכון, שלם,
ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן או למחוק את המידע. במקרה כאמור נפעל בהתאם להוראות הדין.

מסירת מידע פסיבית
במהלך הגלישה באתר אינטרנט, מידע מסוים יכול להיאסף ע”י מערכת ההפעלה של האתר בעזרת כלים וטכנולוגיות
כגון איסוף כתובות IP, עוגיות (Cookies), תגי אינטרנט ואיסוף מידע אודות הרגלי גלישה.

עוגיות (Cookies)
עוגייה (Cookie) זה קובץ מידע שהאתר שולח לדפדפן שלך העוזר לאתר לזכור מידע על הגולש והעדפותיו– המידע שנאסף
בדרך זו אינו מידע מזהה.
תוכל להימנע מקבלת עוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שאתה גולש בו.

עוגייה זמנית (Session Cookies)
היא עוגייה אשר תמחק מהמחשב שלך כאשר תסגור את חלון הדפדפן או כאשר תכבה את המחשב. עוגיות זמניות משמשות לשיפור הגלישה
באתרי אינטרנט ולאיסוף מידע סטטיסטי.
באתר זה אנו משתמשים בעוגיות זמניות.
עוגיות קבועות (Persistent Cookies) הן עוגיות קבועות יותר הממוקמות בדיסק הקשיח במחשב שלך ונשארות שם עד למחיקתן על ידך.
עוגיות אלו מאחסנות מידע על גבי המחשב שלך למספר מטרות כמו למשל לשליפת מידע מסוים שמסרת בעבר לאתר שלנו, ומסייע
לקבוע אילו פרקים באתר נחשבים בעלי ערך מועדף בעיני המשתמשים ולעיצוב האתר בהתאם להעדפות המשתמשים.
המידע שנאסף בדרך זו אינו מידע מזהה אתר זה משתמש בעוגיות קבועות.

שימוש וגילוי המידע
למעט במקרים בהם יצוין אחרת, אנו עשויים להשתמש במידע שנאסוף כאמור לעיל, לשיפור תוכן האתר ותכניו וכן לצורכי שיווק של חברתנו.

קישוריות לאתרים חיצוניים
האתר עשוי לכלול קישוריות והפניות לאתרי אינטרנט אחרים. לתשומת ליבך, אתרים אלו אינם תחת שליטתנו ובכל מקרה אין מדיניות
הפרטיות של האתר חלה על אתרים אלו.
עיין בקפידה במדיניות הפרטיות של כל אתר אינטרנט בו אתה מבקר.

אמצעי הגנה
אנו נוקטים אמצעים סבירים להגנה על מידע מזוהה שתמסור לנו דרך האתר, מפני אובדן, שימוש ו/או שינוי ו/או
חשיפה בלתי מורשים. יחד עם זאת, עליך לזכור ששימוש באתרי אינטרנט לעולם אינו בטוח וחסין באופן מלא.

אם יש לך שאלות או הערות לגבי האמור במסמך מדיניות הפרטיות הנ”ל אנא צור עימנו קשר.

תפריט נגישות